Logo BTN
Bagi makluman Tuan/Puan, server laman web BTN sedang dalam penyelenggaraan. Oleh yang demikian, link capaian ke email, SPK, eKP, SPTP dan TAMs adalah seperti berikut:
Email :
https://webmail.1govuc.gov.my/owa
SPK :
http://spk.btn.gov.my
eKP :
http://aplikasi.btn.gov.my/eBKP
SPTP :
http://aplikasi.btn.gov.my/btn_sptp
TAMs :
http://tams.jpm.gov.my (Ibu Pejabat Sahaja)

Sebarang kesulitan yang dihadapi oleh pihak Tuan/Puan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.