Kadar pengguna: 2 / 5

bintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

 

PEKELILING

SURAT ARAHAN / ARAHAN PENTADBIRAN

SPP 2/2016 – Penambahbaikan Kemudahan bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) Dalam Perkhidmatan Awam
Arahan Pentadbiran Bilangan 1 Tahun 2017
SPP 17/2008 – Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat yang Tidak Dapat dihabiskan oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract of Service)
Arahan Pentadbiran Bilangan 2 Tahun 2017
PP 2/2008 – Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service)
 
Pekeliling SPA Bil. 1/2017 - Tatatcara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan